Tag Archives: ญี่ปุ่น

การรวมตัวระหว่างข้าวและปลาเป็นซูชิ

ซูชิ (genyfood) หมายถึง การรวมตัวกันระหว่างปลากับข้าว โดยซูชิมีวิวัฒนาการมาเมื่อหลายร้อยปี มาแล้วซึ่งเกิดจากความต้องการถนอมอาหารของคนญี่ปุ่น ซูชิ นิยมหมายถึง นิงิริซูชิ ที่เป็นข้าวมาอัดเป็นก้อนและมีเนื้อปลาวางบนด้านหน้าเท่านั้น

3

แม้ประวัติการทำซูชิจะมี ในญี่ปุ่นมาเป็นเวลานาน จนคนเข้าใจว่าเป็นของดั้งเดิมของญี่ปุ่น แต่เมื่อนักประวัติศาสตร์ ของญี่ปุ่นสืบค้นหาที่มาของคำว่าซูชิก็พบว่า ญี่ปุ่นรับเอาวัฒนธรรมการรับประทานอาหาร ประเภทปลาหมักกับข้าวมาจากประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเทศไทยและลาว การหมักปลามักทำกันแพร่หลายโดยเกษตกรที่อาศัยอยู่ริมฝั่งโขง ซึ่งในขณะเดียวกันก็ปลูกข้าว มีข้าวบริโภคกันอย่างอุดมสมบูรณ์ จึงคิดวิธีรับประทาน ข้าวกับปลาหมัก วัฒนธรรมการรับประทานแบบนี้เข้าสู่ญี่ปุ่นโดยผ่านประเทศจีน สมัย ก่อนซูชิของญี่ปุ่นเป็นปลาหมัก มีเครื่องเคียงเป็นขิงดอง เนื่องจากขิงดองและ วาซาบิ มีสรรพคุณช่วยฆ่าเชื้อโรค

ซูชิจึงเป็นที่นิยมทั้งในประเทศญี่ปุ่นและประเทศอื่นๆด้วยวัตถุดิบอย่างดีและน่าทาน จึงมั่นใจได้ว่าของที่นำมาจะสดใหม่อยู่ทุกวัน