Tag Archives: การทำฝาท่อ

ศิลปะบนฝาท่อระบายน้ำแบบคนญี่ปุ่น

12

เวลาเดินทางท่องเที่ยว ส่วนมากคนเรามักจะมองไปรอบๆ ตัว ชื่นชมกับธรรมชาติ ท้องฟ้า สถาปัตยกรรม ฯลฯ นานๆ ทีถึงจะได้ก้มลงมองพื้นสักครั้ง แต่สำหรับที่ประเทศญี่ปุ่น แม้บนถนนที่เราเดินย่ำอยู่นั้น ก็อุตส่าห์มีสีสันประดับประดา ท้าทุกสายตาให้ต้องก้มลงมอง …เรากำลังพูดถึงฝาท่อระบายน้ำอยู่ค่ะ

แม้ว่าการทำฝาท่อระบายน้ำเป็นลวดลายจะมีอยู่ในหลายประเทศ แต่จะหาที่ไหนที่มีเรื่องราวและลูกเล่นเท่าพี่ยุ่นนั้นเห็นจะยาก หลายคนบอกว่าการก้มๆ เงยๆ ถ่ายรูปฝาท่อระบายน้ำ กลายเป็นสิ่งที่พลาดไม่ได้ไปแล้วในการท่องญี่ปุ่น

ระบบการวางท่อระบายน้ำเสียสมัยใหม่ในญี่ปุ่นเริ่มต้นขึ้นในศตวรรษที่ 19 โดยได้รับการถ่ายทอดความรู้มาจากตะวันตก ในยุคแรกนั้น ก็เป็นลวดลายเรขาคณิตแบบทั่วไปเช่นเดียวกับประเทศอื่น จนกระทั่งในช่วงปี 1980 รัฐบาลได้เริ่มโครงการขยายระบบการวางท่อระบายน้ำเสียออกไปยังจังหวัดรอบนอก แต่ดันเกิดกระแสต่อต้านขึ้นจากจังหวัดเหล่านั้น เจ้าหน้าที่คนหนึ่งจึงคิดอุบายทำระบบระบายน้ำให้มีความสวยงามมากขึ้น ด้วยการปรับรูปแบบดีไซน์บนฝาท่อทั้งหมด ซึ่งนั่นเองคือ จุดเริ่มต้นที่ทำให้ระบบระบายน้ำเสียอันน่ารังเกียจ กลับกลายมาเป็น “เอกลักษณ์” ของแต่ละจังหวัดทั่วทั้งประเทศญี่ปุ่น