Daily Archives: April 18, 2022

การเลือกสีอุตสาหกรรมที่เหมาะสมกับการใช้งาน

สีอุตสาหกรรมรายนี้ดูแลส่วนประกอบทั้งหมดของงานพ่นสีสำหรับโรงงานขนาดใหญ่ ซึ่งรวมถึงการล้างข้อมูล การใช้งาน และการเตรียมการ พวกเขามักจะเป็นผู้รับเหมาอิสระที่จะให้การประมาณการสำหรับงานและจัดการตั้งแต่ต้นจนจบ เมื่อเป็นโครงการระดับกลาง ผู้รับเหมาสีอุตสาหกรรมอาจช่วยพนักงานทำงานด้วย ในระหว่างวันทำงาน ผู้รับเหมาทาสีอุตสาหกรรมจะทำหน้าที่เป็นหัวหน้างานในขณะที่พนักงานทำงานด้านสี

สีอุตสาหกรรมความปลอดภัยของคนงานและสถานที่ทำงาน

สีอุตสาหกรรมบางรายมีงานทาสีหลายงานที่พวกเขาดูแลอยู่ และจะเดินทางจากไซต์งานไปยังไซต์งานเพื่อติดตามความคืบหน้าของงานและให้คำแนะนำที่จำเป็น ที่ไซต์งานต่างๆ เหล่านี้ พนักงานคนหนึ่งจะเป็นหัวหน้างานและตอบคำถามผู้รับเหมา ผู้รับเหมาจะจ้างและฝึกอบรมพนักงานใหม่ด้วย ถ้าไม่มีเจ้าหน้าที่หรือคนทำเอกสาร สีอุตสาหกรรมจะเป็นความรับผิดชอบของพวกเขา ซึ่งอาจรวมถึงการคาดคะเนสำหรับผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า การส่งใบแจ้งหนี้ การเรียกเก็บเงินจากลูกค้า การจ่ายเงินเดือน การนัดหมายให้ผู้รับเหมาประเมินงานที่เป็นไปได้ และอื่นๆ

ในขณะที่พนักงานทำความสะอาดและเตรียมพื้นผิวสำหรับการสีอุตสาหกรรมในอาคารอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ผู้รับเหมาสีอุตสาหกรรมจะดูแลพวกเขาเพื่อให้แน่ใจว่างานเสร็จสิ้นอย่างถูกต้อง เป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้รับเหมาที่จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับการขูดและการล้างด้วยไฟฟ้าเพื่อช่วยในการเตรียมวัสดุสำหรับการทาสี พวกเขายังมีหน้าที่รับผิดชอบต่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสะอาดของไซต์งาน จะมีผู้บังคับบัญชาทำงานภายใต้พวกเขาก็ตาม

เมื่อพื้นที่พร้อมสีอุตสาหกรรมแล้ว

ผู้รับเหมาอาจต้องสร้างนั่งร้านเพื่อให้ช่างทาสีสามารถเข้าถึงผนังและเพดานทั้งหมดที่จำเป็นต้องทาสี เพื่อให้นายจ้างรู้วิธีใช้เครื่องพ่นสีและอุปกรณ์อื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับพื้นที่ขนาดใหญ่ ผู้รับเหมาสีอุตสาหกรรมจำเป็นต้องรู้วิธีฝึกอบรมพนักงานของตน ในการเป็นผู้รับเหมาทาสีอุตสาหกรรมมักจะรวมถึงการฝึกอบรมภาคปฏิบัติและหลักสูตรการศึกษา บ่อยครั้งพวกเขาจะทำงานให้กับผู้รับเหมาที่มีประสบการณ์ก่อนที่จะเริ่มบริษัทของตัวเอง

สีอุตสาหกรรมเพื่อให้พวกเขาได้รับประสบการณ์ที่ต้องการ ข้อกำหนดด้านการศึกษาขั้นต่ำโดยทั่วไปคือประกาศนียบัตรมัธยมปลาย แต่ถ้าคุณต้องการเป็นเจ้าของบริษัทของคุณเอง สีอุตสาหกรรมควรพิจารณารับปริญญาสองปีด้านการจัดการธุรกิจหรือเรียนต่อในระดับปริญญาตรีของคุณ ในการเริ่มต้น วิธีที่ดีที่สุดคือการได้ตำแหน่งฝึกงาน ในระหว่างการฝึกงาน คุณจะได้เรียนรู้วิธีใช้อุปกรณ์ระบายสีต่างๆ และวิธีเลือกวัสดุที่เหมาะสม คุณจะได้เรียนรู้ขั้นตอนความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับการเป็นผู้รับเหมาทาสีอุตสาหกรรม

สีอุตสาหกรรม